Ετικέτα: Μυελοβλάστωμα

Αρχικη / Μυελοβλάστωμα
Μυελοβλάστωμα
Άρθρο

Μυελοβλάστωμα

Τι είναι Είναι ένας κακοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας (15-20% ). Στους ενήλικες εμφανίζεται πολύ σπάνια (1%). Συχνότερη θέση εμφάνισης είναι η παρεγκεφαλίδα αλλά έχει παρατηρηθεί πολύ σπάνια και σε άλλα μέρη του εγκεφάλου. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι μεθίσταται με την κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού με αποτέλεσμα να δίνει τις λεγόμενες μεταστάσεις εκ πτώσεως...