Ετικέτα: Μεταστάσεις

Αρχικη / Μεταστάσεις
Μεταστάσεις εγκεφάλου
Άρθρο

Μεταστάσεις εγκεφάλου

Οι μεταστάσεις εγκεφάλου αποτελούν κακοήθεις όγκους του εγκεφάλου οι οποίοι έχουν μεταφερθεί μέσω του αίματος απο άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος.