Ετικέτα: Αναπλαστικό γλοίωμα

Αρχικη / Αναπλαστικό γλοίωμα
Αναπλαστικό γλοίωμα
Άρθρο

Αναπλαστικό γλοίωμα

Τι είναι το αναπλαστικό γλοίωμα; Είναι κακοήθης όγκος της λευκής ουσίας (το εσωτερικό υλικό του εγκεφάλου) όπως και τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας με μεγαλύτερο όμως ρυθμό επέκτασης και μεγαλύτερη επιθετικότητα. Ο ταχύτερος ρυθμός εισβολής στον υγιή εγκέφαλο που τα περιβάλλει οδηγεί στην πιο γρήγορη εμφάνιση συμπτωμάτων. Το αναπλαστικό γλοίωμα (ή αλλιώς και γλοίωμα βαθμού 3)...