Η εγκεφαλική διάσειση ορίζεται ως η διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφάλου μετά από μια ήπια κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Κατά την διάρκεια αυτής της...

read more