Επιδερμοειδές

Επιδερμοδειδές: Τι είναι

Πρόκειται για σπάνιο καλοήθη όγκο (αποτελεί το 0,5-1% των όγκων του εγκεφάλου) ο οποίος δημιουργείται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού και εντοπίζεται σε διάφορα μέρη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο όγκος αυξάνεται και πιέζει τον φυσιολογικό εγκέφαλο χωρίς να εισβάλλει σε αυτόν. Χειρουργικά έχει την εμφάνιση βαμβακοειδούς μάζας πολύ μαλακής υφής που προσομοιάζει με άθροισμα μαργαριταριών μέσα σε πολύ λεπτή κάψα.

Επιδερμοδειδές: Συμπτώματα

Η συμπτωματολογία προκύπτει από την πίεση που εξασκείται στις γειτονικές δομές και εξαρτάται από την θέση του όγκου. Μπορεί να προκύψει αστάθεια στην βάδιση, ζάλη, διαταραχές όρασης, διπλωπία (βλέπω διπλά αντικείμενα) δυσκολία στην κατάποση, ασυμμετρία στο πρόσωπο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι, κατά την διάρκεια της χειρουργικής αφαίρεσης, μπορεί να προκληθεί μια νόσος που ονομάζεται  χημική μηνιγγίτιδα η οποία όμως την  προλαμβάνουμε με την χορήγηση κορτιζόνης κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Επιδερμοδειδές: Πως αντιμετωπίζεται

Η αντιμετώπιση των όγκων αυτών είναι η ολική χειρουργική αφαίρεση. Άλλα είδη θεραπείας όπως η ακτινοθεραπεία ή  η χημειοθεραπεία είναι εντελώς αναποτελεσματικά. Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση έχει το πλεονέκτημα ότι ο όγκος είναι πολύ μαλακός και αφαιρείται ευχερώς με τα χειρουργικά εργαλεία. Συνήθως η κάψα του όγκου δεν μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως (στο 100%) λόγω της προσκόλλησης της σε ευαίσθητες περιοχές του εγκέφαλου. Στην περίπτωση που υπάρξει υπόλειμμα απαιτείται στενή παρακολούθηση του ασθενούς με  μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου γιατί υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για επανεμφάνιση του όγκου στις αρχικές του διαστάσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η επεναπέμβαση. Γενικά το επιδερμοειδές είναι μια καλοήθης βλάβη και η σωστή αφαίρεσή της οδηγεί στις περισσότερες των περιπτώσεων στην ίαση.