Επενδύμωμα

Τι είναι το επενδύμωμα;

Το επενδύμωμα είναι ένας σπάνιος κακοήθης όγκος του εγκεφάλου ο οποίος αναπτύσσεται εντός του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου. Το κοιλιακό σύστημα (ή αλλιώς κοιλίες) είναι μια ομάδα χώρων στο κέντρο του εγκεφάλου στις οποίες κυκλοφορεί ένα διαυγές υγρό (το εγκεφαλονωτιαίο υγρό). Σύμφωνα με το παγκόσμιο οργανισμό υγείας διακρίνονται σε χαμηλής κακοήθειας (Grade II) που σημαίνει ότι αναπτύσσεται αργά αλλά και σε υψηλής κακοήθειας (Grade III) με περισσότερο επιθετική συμπεριφορά. Τα κακοήθη κύτταρα του επενδυμώματος μετακινούνται με την ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και μπορούν να δημιουργήσουν μεταστάσεις σε άλλα σημεία του νευρικού συστήματος όπως η σπονδυλική στήλη. Γι αυτό εάν σε έναν ασθενή διαγνωσθεί επενδύμωμα εγκεφάλου απαιτείται και έλεγχος όλης της σπονδυλική στήλης με μαγνητική τομογραφία, καθώς και με εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού για την ανεύρεση των μεταστάσεων.

Επενδύμωμα: Συμπτώματα

Λόγω της εντόπισης του όγκου εντός του κοιλιακού συστήματος η αύξηση των διαστάσεών του προκαλεί μια πάθηση που ονομάζεται αποφρακτικός υδροκέφαλος με συμπτωματολογία όπως κεφαλαλγία, ναυτία έμετοι, αστάθεια βάδισης. Οι εισβολή του όγκου σε μια πολύ βασική δομή του εγκεφάλου που ονομάζεται εγκεφαλικό στέλεχος μπορεί να δημιουργήσει πιο πολλά συμπτώματα όπως διπλωπία (βλέπω διπλά αντικείμενα, δυσκολία στην κατάποση). Επιπλέον οι μεταστάσεις του επενδυμώματος στην σπονδυλική στήλη (drop mets) μπορεί να δημιουργήσουν οσφυαλγία ή ισχιαλγία λόγω πίεσης των νευρικών ριζών.

Πως αντιμετωπίζεται ένα επενδύμωμα

Η ολική χειρουργική εκτομή και η στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση αποτελεί την πρωταρχική και βασική αντιμετώπιση του επενδυμώματος. Η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία στην περιοχή της εκτομής αυξάνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς και μειώνει την πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου. Στην περίπτωση που ανιχνευθούν σπονδυλικές μεταστάσεις απαιτείται επίσης ακτινοθεραπεία σε όλη την σπονδυλική στήλη. Ο συνδυασμός των θεραπευτικών επιλογών (χειρουργείο, παρακολούθηση, ακτινοβολία) δημιουργεί πολύ καλά αποτελέσματα με μακρά επιβίωση και ποιότητα ζωής.