Εν Εγρηγόρση Κρανιοτομία (Awake Craniotomy)

Η εν εγρηγόρσει κρανιοτομία (awake craniotomy) είναι η τεχνική η οποία έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια για την αφαίρεση κακοήθων όγκων εγκεφάλου (γλοιώματα). Είναι μια επέμβαση που απαιτεί πολύ καλή ανατομική γνώση από τον νευροχειρουργό αλλά και την βοήθεια οργανωμένης ομάδας από αναισθησιολόγο και νευροψυχολόγο. Κατά την επέμβαση αυτή ο ασθενής ξυπνάει, αφού έχει γίνει η κρανιοτομία και έχει εκτεθεί ο εγκέφαλος, και επικοινωνεί με τον νευροψυχολόγο ο οποίος τον υποβάλει σε τεστ κίνησης και λόγου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η αφαίρεση του όγκου με τον ασθενή ξύπνιο και έτσι μπορούμε να ελέγξουμε ζωντανά την λειτουργία της ομιλίας και της κίνησης των άκρων του και να τις προστατέψουμε από βλάβη. Αυτό είναι λογικό εάν σκεφτεί κανείς ότι όταν ο ασθενής κοιμάται δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ομιλία του και έτσι μπορούμε να τραυματίσουμε τις περιοχές που ελέγχουν τον λόγο του, κατα την αφαίρεση του όγκου. Ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο ή άγχος μιας και λαμβάνει τα κατάλληλα φάρμακα. Πρόκειται για μια πολύ αποτελεσματική και ασφαλής επέμβαση μιας και στην περίπτωση των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας, τα οποία δυστυχώς προσβάλουν νέους ενήλικες, πετυχαίνουμε τον απόλυτο στόχο που είναι η ολική αφαίρεση του όγκου χωρίς την πρόκληση νευρολογικής βλάβης. Απαιτείται πολύ καλή συνεργασία από την ομάδα (νευροχειρουργού-αναισθησιολόγου-νευροψυχολόγου) αλλά και την πολύ καλή μελέτη των απεικονιστικών εξετάσεων πριν την επέμβαση. Ο ασθενής ενημερώνεται, εκπαιδεύεται και ενθαρρύνεται από τον νευροψυχολόγο προεγχειρητικά. Ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στην επέμβαση και η δική του συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχία. Με την μέθοδο πλέον αυτή μπορούμε να αφαιρέσουμε γλοιώματα τα οποία στο παρελθόν θεωρούνταν ανεγχείρητα και να βοηθήσουμε ασθενείς οι οποίοι είχαν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά του νευροχειρουργού, την καλή τεχνική, είναι η απόλυτη γνώση της ανατομίας του εγκεφάλου η οποία μπορεί να την λάβει μόνο από την εξάσκησή του σε νευροανατομικό εργαστήριο.