Μηνιγγίωμα

Αρχικη / Παθήσεις / Μηνιγγίωμα
Μηνιγγίωμα

Τι είναι μηνιγγίωμα;

Το μηνιγγίωμα είναι ένας καλοήθης όγκος ο οποίος δημιουργείται από την αραχνοειδή μήνιγγα, μια από τις τρείς μήνιγγες (περιβλήματα) του εγκεφάλου. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αργή αύξηση του μεγέθους του, με σταδιακή παρεκτόπιση του εγκεφάλου και την σταδιακή εμφάνιση συμπτωμάτων. Παρόλο που τα πιο συχνά μηνιγγιώματα είναι καλοήθη, υπάρχουν, πολύ σπάνια, και μηνιγγιώματα με κακοήθη συμπεριφορά.

Μηνιγγίωμα: Συμπτώματα

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την θέση του εγκεφάλου που πιέζεται. Συνεπώς, μπορεί να προκύψουν διαταραχές όρασης, απώλεια όσφρησης, απάθεια, διαταραχές μνήμης, διαταραχές λόγου, αδυναμία σε κάποιο άνω ή κάτω άκρο, αστάθεια βάδισης. Συχνά συμπτώματα είναι και οι επιληπτικές κρίσεις, καθώς και οι κεφαλαλγίες μόνο όταν το μηνιγγίωμα θα λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Τέλος υπάρχουν και τα ασυμπτωματικά μηνιγγιώματα τα οποία ανακαλύφθηκαν τυχαία μετά από απεικονιστικό έλεγχο(πχ αξονικη τομογραφία εγκεφάλου) για άλλη αιτία.

Μηνιγγίωμα: Λύσεις

Πρωταρχικός τρόπος αντιμετώπισης είναι η χειρουργική αφαίρεση. Στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι η ολική αφαίρεση της όγκου χωρίς πρόκληση νευρολογικής βλάβης στον ασθενή. Για το λόγο αυτό η προεγχειρητική μελέτη των απεικονιστικών εξετάσεων αλλά και η πολύ καλή ανατομική γνώση του νευροχειρουργού είναι απαραίτητη προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη επέμβαση με σκοπό την εκτομή του μηνιγγιώματος χωρίς να αφαιρεθεί καθόλου φυσιολογικός εγκέφαλος. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας περιορίζεται μόνο στο να αντιμετωπίσει μικρά υπολείμματα του μηνιγγιώματος μετά την επέμβαση τα οποία δεν μπορούσαν να εκταμούν λόγω μεγάλου ρίσκου πρόκλησης επιπλοκής . Αποτελεί επίσης εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση (λόγω μεγάλης ηλικίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας). Η ολική αφαίρεση του όγκου οδηγεί και στην οριστική θεραπεία του ασθενούς.