Υδροκέφαλος

Τι είναι;

Το κοιλιακό σύστημα είναι μια ομάδα χώρων εντός του εγκεφάλου πλήρεις με εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Ο υδροκέφαλος είναι η πάθηση στην οποία διατείνεται το κοιλιακό σύστημα με αποτέλεσμα την πίεση του εγκεφάλου εκ των έσω. Η συγκεκριμένη διάταση οφείλεται στην αύξηση της ποσότητας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στις κοιλίες λόγω αύξησης της παραγωγής του ή σε σημαντική μείωση της απορρόφησής του. Ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα τα οποία είναι πιο έντονα όσο πιο γρήγορα αυξάνεται το μέγεθος του κοιλιακού συστήματος. Έτσι στον οξύ υδροκέφαλο, όπου η αύξηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού γίνεται απότομα και ταχύτατα λόγω απόφραξης στην κυκλοφορία του ανάμεσα στους χώρους του κοιλιακού συστήματος ο ασθενής έχει πολύ έντονα συμπτώματα και μπορεί να απειληθεί ακόμα και η ζωή του. Αντιθέτως στον ιδιοπαθή χρόνιο υδροκέφαλο η αύξηση του μεγέθους του κοιλιακού συστήματος είναι προοδευτική με αποτέλεσμα η συμπτωματολογία να είναι πιο ήπια και προοδευτική.

Τι συμπτώματα έχει;

            Στον οξύ αποφρακτικό υδροκέφαλο η πίεση που εξασκεί του κοιλιακό σύστημα στον εγκέφαλο που τον περιβάλει αυξάνεται ταχύτατα με αποτέλεσμα ο ασθενής να εμφανίζει εντός ολίγων ωρών έντονη κεφαλαλγία, εμέτους, αστάθεια βάδισης, απώλεια ούρων, αποπροσανατολισμό και πτώση επιπέδου συνείδησης. Χωρίς την κατάλληλη και άμεση αντιμετώπιση ο ασθενής πέφτει σε κωματώδη κατάσταση. Στον ιδιοπαθή χρόνιο υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης τα συμπτώματα εμφανίζονται εντός μηνών και περιλαμβάνουν την αστάθεια βάδισης, την ακράτεια ούρων αλλά και τις διαταραχές μνήμης. Οι ασθενείς εμφανίζουν μειωμένη ταχύτητα βάδισης, δυσκολία στην στροφή αλλά και σέρνουν τα βήματά τους κάτι που χαρακτηρίζεται ως μαγνητικό βάδισμα. Η απώλεια μνήμης συνδυάζεται με επιπέδωση του συναισθήματος αλλά και με απάθεια.

Πως αντιμετωπίζεται?

            Η αντιμετώπιση βασίζεται στην αρχή της αποσυμφόρησης του κοιλιακού συστήματος από το επιπλέον εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Έτσι στον οξύ αποφρακτικό υδροκέφαλο τοποθετούμε χειρουργικά την εξωτερική κοιλιακή παροχέτευση με την οποία παροχετεύουμε εξωτερικά από το κρανίο την επιπλέον ποσότητα του ΕΝΥ και μειώνουμε την μεγάλη ενδοκράνια πίεση. Στον χρόνιο υδροκέφαλο τοποθετούμε την κολιοπεριτοναική παροχέτευση ΕΝΥ με την οποία με ένα σύστημα τριών τμημάτων (κοιλιακό-βαλβίδα-περιτοναικό) παροχετεύουμε το εγκεφαλονωτιαίο υγρό από το κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου στην κοιλιά του ασθενούς.