Ποια είναι η διαδικασία για να στείλω τις εξετάσεις μου στον γιατρό μου;

Έχουμε μπει για τα καλά στην ψηφιακή εποχή και για το λόγο αυτό τα διαγνωστικά κέντρα έχουν σταματήσει να τυπώνουν τις απεικονιστικές εξετάσεις (Μαγνητική, Αξονική τομογραφία, Ακτινογραφίες) και τις παραδίδουν σε δίσκους CD. Πολύ συχνά οι ασθενείς θέλουν να στείλουν τις απεικονιστικές τους εξετάσεις στον ιατρό τους στα πλαίσια παρακολούθησης ή και πρώτης διάγνωσης επιλέγοντας το ταχυδρομείο. Αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις, και πολλές φορές σε απώλειες των εξετάσεων. Πέρα λοιπόν από αυτό τον παρωχημένο τρόπο να στείλει κανείς τις απεικονιστικές του εξετάσεις υπάρχει και η λύση της ηλεκτρονικής αποστολής μέσω διαδικτύου. Το πρώτο βήμα σε αυτή την διαδικασία είναι να κατεβάσουμε ένα δωρεάν πρόγραμμα ανάγνωσης των συγκεκριμένων CD. Το πιο δημοφιλές είναι RADIANT DICOM VIEWER. Μπορούμε να το πληκτρολογήσουμε σε κάποια μηχανή αναζήτησης (όπως η Google) και να το κατεβάσουμε στον προσωπικό μας υπολογιστή. Στην συνέχεια αφού το εγκαταστήσουμε (δηλαδή αφού πατήσουμε στο αρχείο με κατάληξη .exe ξεκινώντας έτσι την εγκατάσταση του προγράμματος) μπορούμε να το ανοίξουμε και να δούμε το πιο κάτω παράθυρο.

εξετασεις

Στο παράθυρο αυτό πατάμε το πλήκτρο με τον δίσκο δίσκος και το πρόγραμμα διαβάζει και μας δείχνει τις εικόνες που περιέχονται στο CD. Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται τι βλέπουμε όταν το RADIANT διαβάσει το CD μας.

cd

Στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο με την δισκέτα δισκέτα με το οποίο θα αποθηκεύσουμε τις εικόνες από το CD στον υπολογιστή μας. Στο μενού που θα βγει θα πρέπει να πατήσουμε Export εφόσον είναι κλικαρισμένες οι επιλογές DICOM και All opened series. Στην συνέχεια το πρόγραμμα θα μας ρωτήσει που να τοποθετήσει τον φάκελο με τις εικόνες. Αφού επιλέξουμε σε ποιο μέρος του υπολογιστή θέλουμε να βάλουμε τις εικόνες (πχ στην επιφάνεια εργασίας) στη συνέχεια πατάμε το κουμπί save.
Αφού αποθηκεύσαμε τις εικόνες της εξέτασής μας στον υπολογιστή μας μπορούμε να τις στείλουμε με μια οποιαδήποτε online εταιρεία μεταφοράς μεγάλων αρχείων. Οι πιο γνωστές είναι : We Transfer, Google Drive, OneDrive, DropBox. Από όλες τις εταιρείες η πρώτη (We Transfer) και η τελευταία δεν απαιτούν εγγραφή. Εάν επιλέξουμε την We Transfer, αφού ανοίξουμε την σελίδα της σε έναν περιηγητή, στη συνέχεια πληκτρολογούμε το email του παραλήπτη και μετά στην καρτέλα upload files πατάμε το κουμπί select folder. Τέλος από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε τον φάκελο με τις εξετάσεις μας και πατάμε το κουμπί μεταμόρφωση. Το τελικό βήμα είναι το πάτημα του κουμπιού send. Στην περίπτωση του DropBox η διαδικασία είναι παρόμοια αρκεί κανείς να αναζητήσει τα κουμπιά upload και folder και στη συνέχεια να επιλέξει το αρχείο του στον υπολογιστή του.