Μυελοβλάστωμα

Τι είναι

Είναι ένας κακοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας (15-20% ). Στους ενήλικες εμφανίζεται πολύ σπάνια (1%). Συχνότερη θέση εμφάνισης είναι η παρεγκεφαλίδα αλλά έχει παρατηρηθεί πολύ σπάνια και σε άλλα μέρη του εγκεφάλου. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι μεθίσταται με την κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού με αποτέλεσμα να δίνει τις λεγόμενες μεταστάσεις εκ πτώσεως σε όλο τον σπονδυλικό σωλήνα.

Συμπτώματα

Το μυελοβλάστωμα αναπτύσσεται γρήγορα πιέζοντας τον εγκέφαλο που το περιβάλει δημιουργώντας την πάθηση αποφρακτικός υδροκέφαλος. Η κεφαλαλγία, οι έμετοι, η ζάλη είναι συχνά συμπτώματα στην περίπτωση του μυελοβλαστώματος. Επιπλέον  μπορεί να παρατηρηθούν συμπτώματα όπως τρόμος στον κορμό αλλά και αστάθεια βάδισης.

Πως αντιμετωπίζεται

Πριν προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του μυελοβλαστώματος πρέπει να διερευνήσουμε τον ασθενή με μαγνητική τομογραφία σε όλη την σπονδυλική του στήλη για να εντοπίσουμε τυχόν μεταστάσεις εκ πτώσεως. Στην συνέχεια προχωρούμε στην αφαίρεση της βλάβης με χειρουργική επέμβαση. Συμπληρωματικά πρέπει να ακτινοβοληθεί η περιοχή της χειρουργικής επέμβασης αλλά και όποιο τυχόν υπόλειμμα έχει απομείνει σε συνδυασμό με κύκλους χημειοθεραπείας. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν μεταστάσεις στην σπονδυλική στήλη πρέπει να ακτινοβοληθούν και αυτές. Στην περίπτωση της υποτροπής του όγκου ο ασθενής μπορεί να ξαναχειρουργηθεί και να δοθεί διαφορετικό σχήμα χημειοθεραπείας. Το μυελοβλάστωμα είναι αρκετά επιθετικός όγκος, όμως η σωστή χειρουργική αφαίρεση σε συνδυασμό με την τεχνολογία της σύγχρονης ακτινοθεραπείας και τα χημικοθεραπευτικά φάρμακα της ογκολογίας δημιουργούνται ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής και την επιβίωση των ασθενών.