Μικροχειρουργική Εγκεφάλου

Με τον όρο μικροχειρουγική εγκεφάλου εννοούμε την τεχνική η οποία εχει επικρατήσει στην σύγχρονη νευροχειρουργική παγκοσμίως από την δεκαετία του 1970 έως σήμερα. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όγκων- καλοήθων και κακοήθων- αλλά και αγγειακών βλαβών όπως τα ανευρύσματα και οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. Με αυτή την τεχνική χρησιμοποιούμε μικροεργαλεία, λεπτές μικρο-κινήσεις μεγάλης ακρίβειας, αλλά και το πολύ χρήσιμο νευροχειρουργικό μικροσκόπιο (το οποίο μεγεθύνει τον χώρο εργασίας του νευροχειρουργού) για να αφαιρέσουμε μια βλάβη από τον εγκέφαλο του ασθενούς. Με τον τρόπο αυτό δεν εξασκούμε πίεση πάνω στον φυσιολογικό εγκέφαλο και δεν τον τραυματίζουμε αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνουμε τον στόχο της χειρουργικής επέμβασης που είναι η αφαίρεση της βλάβης. Με την μικρο-νευροχειρουργική οι ασθενείς έχουν μικρότερη απώλεια αίματος, λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος, γρηγορότερη κινητοποίηση και ενδυνάμωση και μικρότερο χρόνο νοσηλείας μετά από μια χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου. Επίσης η πιθανότητα για νευρολογική επιπλοκή μετεγχειρητικά μειώνεται στο ελάχιστο. Χρησιμοποιείται επιπλέον και για την αφαίρεση όγκων σπονδυλικής στήλης με άριστα αποτελέσματα.