Μεταστάσεις εγκεφάλου

Τι είναι οι μεταστάσεις εγκεφάλου;

Οι μεταστάσεις εγκεφάλου αποτελούν κακοήθεις όγκους του εγκεφάλου οι οποίοι έχουν μεταφερθεί μέσω του αίματος απο άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Κυρίως προέρχονται από τον καρκίνο του πνεύμονα (44%), τον καρκίνο του μαστού (10%), του νεφρού (7%), του γαστρεντερικού συστήματος (6%) αλλά και απο το μελάνωμα (3%). Εντοπίζονται συχνότερα στο εσωτερικό του εγκεφάλου (λευκή ουσία), μπορούν όμως να φτάσουν και στην επιφάνειά του αλλά και τις μήνιγγές (τα περιβλήματα) του. Συχνές εντόπισεις είναι ο κροταφικός, ο βρεγματικός και ο ινιακός λοβός ενώ συχνά εντοπίζεται και στην παρεγκεφαλίδα.

Τι προκαλούν οι μεταστάσεις εγκεφάλου;

Τα συμπτωματα δημιουργούνται λόγω πίεσης του φυσιολογικού εγκεφάλου καθώς αυξάνεται το μέγεθός τους. Επιπλέον ενεργούν ερεθιστικά στον φυσιολογικό εγκέφαλο που τις περιβάλει δημιουργώντας οίδημα (πρήξιμο δηλαδή και διόγκωση). Συχνά συμπτώματα είναι η αδυναμία κάποιου άκρου, οι διαταραχές ομιλίας, οι επιληπτικές κρίσεις, οι διαταραχές μνήμης και πολύ σπάνια η κεφαλαλγία.

Πως αντιμετωπίζουμε τις μεταστάσεις εγκεφάλου;

Η σύγχρονη αντιμετώπιση απαιτεί την συνεργασία του νευροχειρουργού, του ογκολόγου αλλά και του ακτινοθεραπευτή για την επιλογή της καλύτερης θεραπείας. Οι θεραπευτικές επιλογές είναι αρκετές, όπως η χειρουργική εξαίρεση, η ακτινοθεραπεία αλλά και η χημειοθεραπεία, μόνες τους ή σε συνδυασμό. Γενικός κανόνας είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλαπλές μεταστάσεις εκτός εγκεφάλου να μην αντιμετωπίζονται χειρουργικά αλλά μόνο με ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία. Οι ασθενείς με μικρό αριθμό εγκεφαλικών μεταστάσεων (από μια έως τρείς) αντιμετωπίζονται καλύτερα με χειρουργική επέμβαση. Στην απόφαση για να χειρουργηθεί ή όχι ένας ασθενής είναι και το ρίσκο της νευρολογικής βλάβης. Στην περίπτωση των πολλαπλών μεταστάσεων (πάνω από τρεις) προτιμάται η ακτινοθεραπεία με ή χωρίς χημειοθεραπεία. Ο συνδυασμός μια βέλτιστης νευροχειρουργικής εκτομής με την σύγχρονη τεχνολογία της ακτινοθεραπείας αλλά και τα βελτιωμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα προσφέρουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των ασθενών με μεταστάσεις εγκεφάλου.