Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Με τον όρο αυτό εννοούμε επεμβάσεις αποσυμπίεσης που γίνονται στην σπονδυλική στήλη με σκοπό την ανακούφιση του πόνου αλλά και της νευρολογικής βλάβης και γίνονται μέσα από μικρές χειρουργικές τομές. Μια από αυτές τις επεμβάσεις είναι η οσφυϊκή μικροδισκεκτομή με την  οποία αντιμετωπίζουμε την κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλής νευροχειρουργική επέμβαση με την οποία μέσα από μια χειρουργική τομή 2 εκ δημιουργούμε μια θυρίδα (πόρτα) στο σημείο ακριβώς όπου βρίσκεται η κήλη και στην συνέχεια με την χρήση λεπτών μικροεργαλείων και του νευροχειρουργικού μικροσκοπίου αφαιρούμε την κήλη χωρίς να τραυματίσουμε την ρίζα του νεύρου. Στην επέμβαση αυτή η απώλεια αίματος είναι ελάχιστη, ο τραυματισμός των γύρω περιοχών μηδαμινός και το μετεγχειρητικό άλγος ασήμαντο. Ο ασθενής δεν έχει σωλήνες παροχέτευσης και μπορεί να κινητοποιηθεί λίγες ώρες από την επέμβαση. Ο χρόνος νοσηλείας είναι μια ημέρα και το ποσοστό επιτυχίας της επέμβασης είναι 98%. Νέες τεχνικές με την χρήση ενδοσκοπίου δεν έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικές από την κλασσική μικροδισκεκτομή.

Μια ακόμη ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης είναι η πρόσθια αυχενική δισκεκτομή. Πραγματοποιείται με μια μικρή εγκάρσια τομή στον τράχηλο και μετά από παρεκτόπιση των σπλάχνων κάνουμε εκτομή των αυχενικών δίσκων με τη βοήθεια μικροσκοπίου και μικροεργαλείων. Η επέμβαση είναι πολύ ασφαλής και αποτελεσματική. Ο χρόνος νοσηλείας είναι μια ημέρα και ο ασθενής κινητοποιείται λίγες ώρες μετά την επέμβαση. Η απώλεια αίματος είναι ελάχιστη όπως και το μετεγχειρητικό άλγος. Και οι δύο επεμβάσεις συνδυάζονται με ενδοδερμική σύγκλειση του δέρματος για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.