Γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας

Τι είναι το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας;

Είναι μια ομάδα κακοήθων όγκων οι οποίοι εμφανίζονται στο εσωτερικό του εγκεφάλου το οποίο ονομάζεται λευκή ουσία. Η λευκή ουσία αποτελείται από μικρές νευρικές ίνες οι οποίες ταξιδεύουν και ενώνουν (σαν μικροκαλώδια) διάφορα τμήματα του εγκεφάλου. Δυστυχώς εμφανίζονται συνήθως σε νεαρούς ενήλικες και αναπτύσσονται πολύ αργά (<4mm το χρόνο) εισβάλοντας στον φυσιολογικό εγκέφαλο που τα περιβάλλει. Διακρίνονται στα αστροκυττώματα, στα ολιγοδενδρογλοιώματα, και σους μεικτούς όγκους τα ολιγοαστροκυττώματα.

Γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας: Συμπτώματα

Λόγω της αργής αύξησης του μεγέθους τους μπορεί να λάβουν πολύ μεγάλες διαστάσεις μέχρι να προκαλέσουν το πρώτο σύμπτωμα στον ασθενή. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι οι επιληπτικές κρίσεις αλλά και τα νευρολογικά συμπτώματα όπως οι διαταραχές στην εκπομπή και την κατανόηση του λόγου, η αδυναμία κάποιου άκρου, οι διαταραχές μνήμης. Όχι σπάνια αποτελούν τυχαίο εύρημα σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που έγινε για άλλο λόγο.

Πως αντιμετωπίζεται το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας

Πρωταρχική μέθοδος αντιμετώπισης είναι η χειρουργική εκτομή ακόμα και σε ασυμτωματικούς ασθενείς στους οποίους έχει ανευρεθεί τυχαία. Η παλιότερη αντίληψη της στενής παρακολούθησης με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου έχει πια εγκαταλειφθεί μιας και έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς που χειρουργούνται έγκαιρα επιβιώνουν πολύ περισσότερο με καλύτερη ποιότητα ζωής. Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η ολική εκτομή του όγκου χωρίς την πρόκληση νευρολογικής βλάβης. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο μιας και οι διάχυτοι αυτοί όγκοι γειτνιάζουν σε πολύ ευγενείς περιοχές του εγκεφάλου και επίσης δεν είναι απόλυτα διακριτοί από το φυσιολογικό εγκέφαλο. Συνεπώς απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες από τον νευροχειρουργό για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος που είναι η μέγιστη εκτομή με μηδενικό μετεγχειρητικό νευρολογικό έλλειμμα. Η άριστη γνώση της ανατομίας της λευκής ουσίας του εγκεφάλου, η μικροχειρουργική τεχνική, και η χειρουργική με τον ασθενή σε εγρήγορση (awake craniotomy) είναι οι βασικές προϋποθέσεις της σωστής χειρουργικής αντιμετώπισης των ασθενών. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας περιορίζεται στην περίπτωση της χειρουργικής ημιολικής εκτομής. Ο συνδυασμός μιας άριστης χειρουργικής αφαίρεσης με στενή παρακολούθηση και την προσθήκη ακτινοβολίας και χημειοθεραπείας (όταν κρίνεται απαραίτητο) οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα με πολύ καλή ποιότητα ζωής και μακρά επιβίωση.