Αναπλαστικό γλοίωμα

Τι είναι το αναπλαστικό γλοίωμα;

Είναι κακοήθης όγκος της λευκής ουσίας (το εσωτερικό υλικό του εγκεφάλου) όπως και τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας με μεγαλύτερο όμως ρυθμό επέκτασης και μεγαλύτερη επιθετικότητα. Ο ταχύτερος ρυθμός εισβολής στον υγιή εγκέφαλο που τα περιβάλλει οδηγεί στην πιο γρήγορη εμφάνιση συμπτωμάτων. Το αναπλαστικό γλοίωμα (ή αλλιώς και γλοίωμα βαθμού 3) διακρίνεται σε αναπλαστικό ολιγοδενδρογλοίωμα, σε αναπλαστικό αστροκύττωμα όπως και σε μεικτό αναπλαστικό ολιγοαστροκύττωμα. Μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 46 έτη.

Συμπτώματα

Οι επιληπτικές κρίσεις (σπασμοί) και τα νευρολογικά συμπτώματα (αδυναμία ενός άνω ή κάτω άκρου, διαταραχές λόγου και μνήμης, αστάθεια βάδισης) είναι τα πιο συχνά συμπτώματα των ασθενών με αναπλαστικό γλοίωμα εγκεφάλου. Σε σπάνιες παραμελημένες περιπτώσεις ασθενών μπορεί να επέλθει κώμα λόγω μεγάλης αύξησης της ενδοκρανίου πίεσης.

Αναπλαστικό γλοίωμα: Πως αντιμετωπίζεται

Πρωταρχική μέθοδος αντιμετώπισης είναι η ολική χειρουργική εκτομή της βλάβης χωρίς την πρόκληση νευρολογικού ελλείμματος όπως και στους χαμηλής κακοήθειας όγκους. Το μικρό ποσοστό εκτομής (το να υπάρχει δηλαδή μεγάλο υπόλειμμα του όγκου στην μετεγχειρητική μαγνητική εγκεφάλου) οδηγεί σε μικρή πιθανότητα για μια ποιοτική και μακρά επιβίωση του ασθενούς. Μετεγχειρητικά ο ασθενής υποβάλεται σε συμπληρωματική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Ο συνδυασμός των τριών θεραπειών οδηγεί  σε καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο προσδόκιμο από την εφαρμογή μόνο μιας από αυτές. Στην περίπτωση της υποτροπής του όγκου ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί ξανά σε χειρουργική επέμβαση να επαναλάβει κύκλους χημειοθεραπείας.